Κερδίστε έως 30% σε κάθε πώληση, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων

Η BetBurger είναι η καλύτερη υπηρεσία του κόσμου για surebetting και valuebetting. Οι συνεταίροι μας προωθούν την BetBurger στο κοινό τους και κερδίζουν 20-30% για κάθε πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων.

Οι κανόνες είναι απλοί. Για να γίνετε συνεργάτης, θα πρέπει πρώτα να γίνετε αποδεκτοί. Οι συνεργάτες μας δεν επιτρέπεται να κάνουν διακίνηση αχρήστων σε εμάς. Οι νέοι συνεργάτες αρχίζουν με προμήθεια 20% , που αυξάνεται στο 30% αφού αγόρασαν πάνω από €2000 σε εισόδημα. Μόλις μας φέρετε έναν πελάτη , θα έχετε ποσοστό από κάθε πληρωμή που κάνουν σε εμάς. Πληρώνεστε κάθε μήνα. Αυτό είναι.

affiliate

Θέλω να κερδίσω εισόδημα ως συνέταιρος.Πώς ν΄ αρχίσω;

partners

Εγγραφή ως συνεργάτης

Θα εξετάσουμε την αίτησή σας. Εάν ο ιστότοπός σας ταιριάζει με τις ποιοτικές απαιτήσεις μας, θα ενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας.

partners

Προωθήστε την BetBurger

Χρησιμοποιήστε διαφημίσεις, μπάνερ, ενημερωτικό δελτίο, άρθρα, βίντεο κ.λπ. για να προωθήσετε την υπηρεσία μας στο κοινό σας. Θα σας παρέχουμε και τα υλικά μάρκετινγκ.

partners

Πληρωθείτε

Μόλις οι πελάτες που συστήνετε αγοράζουν από εμάς, θα πληρωθείτε μέχρι 30 % από κάθε πληρωμή. Λαμβάνετε την προμήθειά σας κάθε μήνα.

Οι όροι του συνεταιριστικού προγράμματος μας είναι απλοί

1
Δεν εγκρίνουμε μόνο ιστότοπους, αλλά και την προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Youtube, Telegram, Instagram, TikTok).
2
Ο ιστότοπός σας πρέπει να είναι αρκετά δημοφιλής και να είναι σχετικός με το arbing και τον αθλητισμό. Πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους arbers.
3
Ο ιστότοπός σας πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και να τροφοδοτείται με νέο ενημερωμένο περιεχόμενο.
4
Η προμήθεια του συνεργάτη καταβάλλεται μία φορά το μήνα, στην αρχή του επόμενου μήνα για τον προηγούμενο μήνα.
5
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του προγράμματος συνεταίρων με σκοπό τη μείωση του κόστους της συνδρομής στον τελικό πελάτη.
6
Εάν δεν υπάρχει κίνηση ή εγγραφές που προέρχονται από τους πόρους σας για πάνω από 3 μήνες, έχουμε δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας.
7
Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 50 EUR.
8
Θα πρέπει να συστήσετε τουλάχιστον 5 πελάτες που πληρώνουν για να είστε σε θέση να κάνετε ανάληψη της προμήθειάς σας.
affiliate

Διευκρινίσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Για να γίνετε συνεργάτης της BetBurger πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Πληρωμές

Θα σας καταβληθεί το συνολικό συνεταιριστικό σας υπόλοιπο γύρω στην 1η κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα (εάν έχετε συμπληρώσει το ελάχιστο συνεταιριστικό υπόλοιπο για το μήνα αυτό, και υπό την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος έχει καταχωρίσει επιλογές πληρωμής). Ενδέχεται να ζητήσουμε τα τραπεζικά σας στοιχεία για να διεκπεραιώσουμε μεγαλύτερα ποσά. Ενημερώστε μας εάν να πληρώσετε φόρο για οποιοδήποτε εισόδημα που παράγεται από το συνεταιριστικό πρόγραμμα της BetBurger σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους της χώρας σας.

Όλες οι προμήθειες βασίζονται στα καθαρά έσοδα. Ως «καθαρά έσοδα» για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρονικής περιόδου μείον τους φόρους, τον ΦΠΑ, τα έξοδα πληρωμής και τις επιστροφές εξόδων/επιστροφών χρημάτων.

Κατάσταση συνεργάτη

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την κατάσταση συνεργάτη αν αποφασίσουμε ότι εσείς ή ο ιστότοπός σας δεν είναι κατάλληλος, για οποιονδήποτε λόγο. Ο συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τις δικές του προσφορές για την BetBurger και οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές μας (οι οποίες καθορίζονται αποκλειστικά από την BetBurger).

Θα τερματίσουμε την κατάσταση συνεργάτη αμέσως εάν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή spamming για λογαριασμό σας ή αν αποδοκιμάσετε την BetBurger μέσω ψευδών διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τυχόν λογαριασμό συνεργάτη και να ακυρώσουμε οποιοδήποτε υπόλοιπο για οποιαδήποτε αιτία.

Άλλο

Μπορείτε να εγγραφείτε μόνοι σας μέσω του δικού σας λογαριασμού συνεργάτη. Εάν έχετε μόνο προμήθεια αυτοσύστασης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πληρωμή για έως και 6 μήνες ώστε να αποφύγουμε την απάτη επιστροφής δαπανών. Η BetBurger διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί πληρωμές από οποιαδήποτε συνεργάτη που παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Οι συμμετέχοντες που συλλαμβάνονται να παραβιάζουν ή προσπαθούν να παρακάμψουν αυτούς τους κανόνες θα υποστούν ακύρωση όλων των πιστώσεων συνεργατών και δεν θα λάβουν πληρωμές. Επιπλέον, θα τους απαγορευθεί η περαιτέρω συμμετοχή στο συνεταιριστικό πρόγραμμά μας.

Ως συνεργάτες είστε υπεύθυνοι για την προώθηση της BetBurger μέσω της διαφήμισης, των μπάνερ και την παρακολούθηση URL στους ιστοτόπούς σας, τα e-mail σας ή άλλες επικοινωνίες.

Περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο (κατά τη διακριτική ευχέρεια της BetBurger) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση καταγγελία της συμφωνίας συνεργάτη.

Δεν μπορείτε να προωθήσετε την BetBurger ως “Ακίνδυνη”. Το Αθλητικό Αρμπιτράζ δεν είναι 100 % ελεύθερο από κινδύνους, πράγμα που οι λιγότερο σοβαροί παράγοντες της αγοράς ισχυρίζονται ότι είναι. Υπάρχουν τρόποι για να ελαχιστοποιηθούν σημαντικά οι κίνδυνοι του στοιχηματισμού αθλητικού αρμπιτράζ και η BetBurger έχει εργαστεί σκληρά για να προσπαθήσει να εκπαιδεύσει τους πελάτες μας σε αυτόν τον τομέα.

Θα καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία αμέσως εάν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή spamming για λογαριασμό σας ή αν δυσφημίσετε την BetBurger μέσω ψευδών διαφημίσεων, γραπτών ή προφορικών λέξεων.

Δεν θα προβείτε σε αξιώσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με την BetBurger και δεν θα έχετε καμία αρμοδιότητα και δεν θα δεσμεύσετε την BetBurger σε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που προκύψει δόλια δραστηριότητα μέσω ενός ατόμου που απευθύνεται σε έναν ιστότοπο μέσω του συνδέσμου σας, διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε τις προμήθειες που σας καταβάλλονται ανά πάσα στιγμή.

Είναι ευθύνη του συνεργάτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι σύνδεσμοι έχουν σωστές ετικέτες.

Δεχόμαστε μόνο συνεργάτες που έχουν μια εγγεγραμμένη εταιρεία και πληρώνουν τους δικούς τους φόρους στη χώρα που βρίσκονται. Η μη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων που έχει ως αποτέλεσμα η BetBurger να καταστεί υπόχρεη για την καταβολή φόρων για συνεργάτη — αυτό θα χρεωθεί στον συνεργάτη.

Το κείμενο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

affiliate