Πληρωμές και επιστροφή χρημάτων

Πληρωμές
Αυτή τη στιγμή, έχετε την ευκαιρία να πληρώσετε για τις υπηρεσίες BetBurger με τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:
 • Τραπεζική κάρτα (Visa ή Mastercard)
 • Stripe (υποστηρίζει κάρτες UnionPay, JCB, American Express και Discover)
 • PayPal
 • SafetyPay (PIX, Boleto, Efecty, Pago Efectivo και πολλοί άλλοι τρόποι πληρωμής στη Λατινική Αμερική)
 • Skrill
 • Neteller
 • CoinGate (Bitcoin, Ethereum, Tether και 70+ άλλα κρυπτονομίσματα)
Επιστροφή χρημάτων
Εάν, για κάποιο λόγο, από λάθος αγοράσατε μη κατάλληλο πρόγραμμα συνδρομής, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επιστροφή χρημάτων από τη Διοίκηση, αφού αφαιρεθούν τα εξής:
 • Το κόστος του αριθμού των ωρών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης επιστροφής χρημάτων. Ο υπολογισμός αυτών των ωρών βασίζεται στην τιμολόγηση ενός μονοήμερου πακέτου του κατάλληλου τύπου Live ή Prematch και όχι στα τιμολόγια οποιουδήποτε άλλου πακέτου που αγοράστηκε από τον Χρήστη.
 • Προμήθεια του συστήματος πληρωμών για επιστροφή χρημάτων που είναι 6% της συνολικής πληρωμής.
 • Τέλος χρηματικής ποινής 35 ευρώ (για λειτουργικά έξοδα).
Σε περιπτώσεις που η υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη για περισσότερες από 12 ώρες, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε:
 • Δωρεάν επέκταση της συνδρομής του Χρήστη για χρονική περίοδο όπου η Υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη.
 • Επιστροφή των υπόλοιπων χρημάτων του Χρήστη με έκπτωση 6% της προμήθειας του συστήματος πληρωμών και το επακόλουθο κλείσιμο του λογαριασμού του Χρήστη.

Οι συνδρομές που πληρώνονται μέσω μεθόδων πληρωμής SafetyPay (PIX, Boleto, Efecty, Pago Efectivo και άλλες) δεν επιστρέφονται. Για τέτοιες συνδρομές θα μπορούσε να καταβληθεί επιστροφή χρημάτων στο πορτοφόλι του χρήστη Skrill ή Neteller σύμφωνα με τους κανόνες επιστροφής χρημάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 14.β των Όρων χρήσης.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν στον Χρήστη επειδή το λογισμικό ή το υλικό του, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του ή άλλο στοιχείο του συστήματος υπολογιστών είναι ασύμβατο με τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Υπηρεσία, ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι περιστάσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται υπαιτιότητα της Διοίκησης και σε αυτές τις περιπτώσεις ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο λογισμικό και υλικό για να αποτρέψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Υπηρεσίας.

Περιπτώσεις αστοχιών, δυσλειτουργιών, διακοπής ή τερματισμού της σύνδεσης μεταξύ του Χρήστη και της Υπηρεσίας, οι οποίες προέκυψαν τόσο από υπαιτιότητα του ίδιου του Χρήστη όσο και από την εταιρεία (οργανισμός, φορέας εκμετάλλευσης) σύνδεσης, οι υπηρεσίες της οποίας χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη για την επικοινωνία με την Υπηρεσία, την πλήρη ή μερική αποσύνδεση του εξοπλισμού του Χρήστη για αυτούς ή άλλους λόγους πέραν του ελέγχου της Διοίκησης, ο κίνδυνος απωλειών βαρύνει πλήρως τον Χρήστη και δεν αναμένεται επιστροφή χρημάτων.

Επιπλέον, η Διοίκηση δεν ευθύνεται για την παράλειψη ή την ακατάλληλη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εάν συνέβη λόγω περιστάσεων ανυπέρβλητης βίας (ανωτέρας βίας) ως αποτέλεσμα έκτακτων γεγονότων που η Διοίκηση δεν μπορούσε ούτε να προβλέψει ούτε να αποτρέψει με εύλογα μέτρα.