Για την καλύτερη κατανόηση τι είναι τα στοιχήματα με πλεονέκτημα – ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τη διαδικασία δημιουργίας αποδόσεων από τα γραφεία στοιχημάτων:

Όλοι οι πράκτορες στοιχημάτων θέτουν το περιθώριο στις αποδόσεις (εγγυημένο κέρδος). Αυτό σημαίνει ότι ο πράκτορας στοιχημάτων υποτιμά την πιθανότητα ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος προκειμένου να παραμείνει στο κέρδος σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις στους ισοδύναμους αγώνες συνήθως δεν είναι 2.0 – 2.0, αλλά 1.92 – 1.92 (στην καλύτερη περίπτωση).

Ωστόσο, συμβαίνει συχνά ότι ο πράκτορας στοιχημάτων εκθέτει τις υπερβολικές αποδόσεις στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, με την άκαιρη αντίδραση ενός πράκτορα στοιχημάτων στην αλλαγή των γεγονότων του αγώνα (διορισμός ελεύθερου λακτίσματος, κόρνερ, αντικατάσταση παίκτη κλπ.).

Η ουσία των "στοιχημάτων με πλεονέκτημα" και είναι στην αναζήτηση αυτών των υπερβολικών αποδόσεων στις γραμμές των γραφείων στοιχημάτων.

 

Πώς λειτουργεί ο σαρωτής στοιχημάτων με πλεονέκτημα;

 

Ο σαρωτής των στοιχημάτων με πλεονέκτημα βοηθά να απλοποιήσετε το έργο με το παραπάνω σύστημα αγώνα, θα εκτελέσει για σας όλη τη χρονοβόρα διαδικασία αναζήτησης υποτιμημένων αγωγών.

Θα πρέπει να έχετε μόνο να επιλέξετε τον πράκτορα στοιχημάτων, με τον οποίο μπορείτε να βρείτε τα υποτιμημένα αποτελέσματα, καθώς και τα γραφεία στοιχημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία για τον εντοπισμό τέτοιων αποτελεσμάτων.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το φίλτρο χορήγησης σε 27 αθλήματα, να εκθέσετε το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό απόδοσης, καθώς και την ηλικία και άλλες παραμέτρους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αρχή της λειτουργίας Valuebets στον Οδηγό χρήσης.

 

Γιατί τα στοιχήματα με πλεονέκτημα είναι κερδοφόρα;

 

 

1. Τα στοιχήματα με πλεονέκτημα είναι αποδοτικό σύστημα αγώνα, και μπορεί να φέρουν απτές αποδόσεις!

Όπως έδειξε η έρευνα από τους ειδικούς μας, αυτή η στρατηγική στοιχημάτων μπορεί να φέρει πάνω από 10% κέρδος κάθε μήνα.

2. Οι παίκτες, που χρησιμοποιούν Value Betting, είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστούν, από τους παίκτες των σίγουρων στοιχημάτων, και ως εκ τούτου οι λογαριασμοί τους στα γραφεία στοιχημάτων συνήθως παραμένουν χωρίς κυρώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3. Για αυτή την στρατηγική δεν χρειάζεται να ανοίξετε λογαριασμό σε μεγάλο αριθμό των γραφείων στοιχημάτων - 2-3 στοιχήματα θα είναι αρκετά.

4. Εάν χρησιμοποιείτε στην εργασία την λειτουργικότητα της υπηρεσίας μας – μπορείτε πάντα να βρείτε πολλά υποτιμημένα αποτελέσματα, επειδή αναλύουμε γραμμή πάνω από 100 γραφείων στοιχημάτων.