Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Ορίστε απευθείας συνδέσμους με την Sbobet

Από προεπιλογή, η υπηρεσία μας παρέχει απευθείας συνδέσμους σε γεγονότα με την Sbobet μέσω της τυπικής διεύθυνσης url: sbobet.com. Παρ’ όλα αυτά, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες συνήθως αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την λήξη περιόδου αφού πραγματοποιηθεί η ανακατεύθυνση. Για αυτό το λόγο πρέπει να συνδεθούν εκ νέου.

Η παρακάτω οδηγία θα σας βοηθήσει να παρακάμψετε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με την Sbobet:

1) Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην Sbobet. Μετά από αυτό, θα δείτε ότι η γραμμή διεύθυνσης αλλάζει από sbobet.com σε r3lqki7r40fo.sbobet.com (στην περίπτωσή σας θα υπάρχει ένα άλλο σετ αριθμών). Μην κλείνετε το εξουσιοδοτημένο παράθυρο ενώ εργάζεστε με τα arbs.

2) Στη συνέχεια, μεταβείτε στο “Ο λογαριασμός μου” για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σας.

3) Ανοίξτε την καρτέλα “Bookmakers”, και συμπληρώστε στη διεύθυνση Sbobet, (στην περίπτωσή μας είναι r3lqki7r40fo.sbobet.com, εσείς θα συμπληρώσετε τη δική σας διεύθυνση) στο πεδίο δίπλα από τον Bookmaker Sbobet.

4) Πιέστε “Αποθήκευση” για να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις.

Τώρα οι μεταβάσεις σε γεγονότα της Sbobet θα λειτουργούν και δε θα αντιμετωπίζετε ποτέ ξανά το πρόβλημα με την περίοδο που έχει λήξει.