Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Επιλογή προγράμματος συνδρομής

Το πρόγραμμα συνδρομής μπορεί να επιλεγεί πριν από την εγγραφή, αλλά μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Διαθέσιμα προγράμματα συνδρομής:


Surebets

PREMATCH –απεριόριστα prematch surebets, προχωρημένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλων των διαθέσιμων αθλημάτων.
LIVE – απεριόριστα live surebets, προηγμένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλα τα διαθέσιμα αθλήματα.
PREMATCH + LIVE – απεριόριστα prematch και live surebets, προηγμένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλα τα διαθέσιμα αθλήματα.

Valuebets

PREMATCH – απεριόριστα prematch valuebets, προχωρημένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλων των διαθέσιμων αθλημάτων.
LIVE – απεριόριστα live valuebets, προηγμένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλα τα διαθέσιμα αθλήματα.
PREMATCH + LIVE – απεριόριστα prematch και live valuebets, προηγμένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλα τα διαθέσιμα αθλήματα.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την υπηρεσία μας εντελώς δωρεάν, αλλά με ορισμένους περιορισμούς λειτουργικότητας. Πρέπει απλά να κάνετε κλικ Δοκιμάστε δωρεάν στη σελίδα τιμολόγησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα συνδρομών μπορείτε να βρείτε στις σελίδες τιμολόγησης (surebets και valuebets).