Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Επιλογή προγράμματος συνδρομής

Το πρόγραμμα συνδρομής μπορεί να επιλεγεί πριν από την εγγραφή, αλλά μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Διαθέσιμα προγράμματα συνδρομής:


PREMATCH –απεριόριστα prematch surebets και valuebets, προχωρημένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλων των διαθέσιμων αθλημάτων.
LIVE – απεριόριστα live surebets και valuebets, προηγμένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλα τα διαθέσιμα αθλήματα.
PREMATCH + LIVE – απεριόριστα prematch και live surebets & valuebets, προηγμένη λειτουργικότητα, πλήρες φάσμα αγορών και όλα τα διαθέσιμα αθλήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα συνδρομών μπορείτε να βρείτε στις σελίδες τιμολόγησης surebets & valuebets.