Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Πάγωμα λογαριασμού

Έχετε τη δυνατότητα να παγώσετε το λογαριασμό σας για το χρονικό διάστημα που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Πηγαίνετε στο “Ο λογαριασμός μου”, καθορίστε την περίοδο παγώματος και πιέστε το κουμπί “Πάγωμα λογαριασμού”.

Μπορείτε να παγώσετε το λογαριασμό σας χωρίς χρηματική απώλεια. Η ελάχιστη περίοδος παγώματος του λογαριασμού είναι 1 εβδομάδα ενώ η μέγιστη περίοδος είναι 4 εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η υπηρεσία μας δε θα είναι διαθέσιμη σε εσάς. Όταν τελειώσει θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Το κεφάλαιό σας παραμένει ως έχει.