Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Προωθητικοί κωδικοί

Για να ενεργοποιήσετε τον προωθητικό κωδικό σας πρέπει:

Nα συνδεθείτε στην υπηρεσία μας, να μεταβείτε στο “Ο Λογαριασμός μου” και να εισάγετε τον κωδικό στη σελίδα “Ταμπλό” στο πεδίο “Προωθητικοί κωδικοί”. Μετά την εφαρμογή του κωδικού, ενεργοποιείται αυτόματα η έκπτωσή σας και θα μπορείτε να πληρώσετε τη συνδρομή σας με έκπτωση.

Προσοχή! Κάθε προωθητικός κωδικός έχει τη δική του περίοδο ισχύος, η οποία δηλώνει την τελευταία ημέρα ενεργοποίησης του κωδικού. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο προωθητικός κωδικός δε θα είναι έγκυρος.