Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Μέση ρύθμιση

Η ρύθμιση πολλαπλών φίλτρων σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τους μέσους ανάλογα με το ποσοστό/την αξία.

 

Στο πεδίο ποσοστού στοιχημάτων συμψηφισμού εισάγουμε το ποσοστό surebet/μέσου, και στη Μέση αξία - την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή μέσου που θέλετε να προβάλλεται στη διάταξη.