Φόρουμ

Τέλος, ίσως θελήσετε να συμμετάσχετε με άλλους φίλους στα φόρουμ της κοινότητας.

Μπορεί ο πράκτορας στοιχημάτων να αποφασίσει ότι χρησιμοποιώ την υπηρεσία στοιχημάτων;

Για όλη την ώρα της υπηρεσίας μας, δεν έχουμε ποτέ συναντήσει μια περίπτωση προσδιορισμού των μετατροπών των χρηστών από τις υπηρεσίες μας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τομείς τρίτου επιπέδου: αν ο πράκτορας στοιχημάτων θέλει να καθορίσει την πηγή της μετατροπής σας, θα είναι site.com και όχι η υπηρεσία σίγουρων στοιχημάτων.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων