Φόρουμ

Τέλος, ίσως θελήσετε να συμμετάσχετε με άλλους φίλους στα φόρουμ της κοινότητας.

Πώς μπορείτε να αναστείλετε μια συνδρομή;

Για να αναστείλετε την ενεργή συνδρομή, μεταβείτε στον «Λογαριασμός μου» και επιλέξτε την απαραίτητη περίοδο δέσμευσης λογαριασμού. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται λεπτομερέστερα στη σελίδα «Πάγωμα λογαριασμού».

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων