Πώς μπορείτε να αναστείλετε μια συνδρομή;

Για να αναστείλετε την ενεργή συνδρομή, μεταβείτε στον «Λογαριασμός μου» και επιλέξτε την απαραίτητη περίοδο δέσμευσης λογαριασμού. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται λεπτομερέστερα στη σελίδα «Πάγωμα λογαριασμού».