Έχετε δοκιμαστική περίοδο;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας δωρεάν με περιορισμένα σίγουρα στοιχήματα μέχρι 1% και με την καθυστέρηση της ενημέρωσης σε 60 δευτ. στις θέσεις arbitrage πριν την έναρξη του αγώνα και 900 δευτ. στις θέσεις arbitrage ζωντανού στοιχηματισμού.