Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Μετάβαση από υπηρεσία arb σε υπηρεσία σύγκρισης

Με τη βοήθεια της υπηρεσίας arb, μπορείτε να πάτε στην υπηρεσία σύγκρισης αποδόσεως για να δείτε ποιες είναι οι διαθέσιμες αποδόσεις για αυτό το γεγονός σε άλλους bookmakers.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σύγκρισης πρέπει να πιέσετε στο όνομα του συμβάντος. Αφού πιέσετε, θα μεταφερθείτε στην υπηρεσία σύγκρισης για το γεγονός και το αποτέλεσμα που σας ενδιαφέρει.