Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Ειδοποιήσεις για νέα σίγουρα στοιχήματα

Σας παρέχουμε δύο είδη ειδοποιήσεων: ήχο και κείμενο.

Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ήχου, θα πρέπει να το “τικάρετε” στη σελίδα των arbs στο πλευρικό μενού. Κάθε καινούργιο arb θα συνοδεύεται από ειδοποίηση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ήχου, θα πρέπει να το “τικάρετε” στη σελίδα των arbs στο πλευρικό μενού (“εμφάνισε αναδυόμενο παράθυρο”). Κάθε καινούργιο arb θα συνοδεύεται από ειδοποίηση κειμένου ακόμα και αν έχετε ελαχιστοποιήσει τον browser σας.

Παράδειγμα ειδοποίησης κειμένου: