Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Τάση αλλαγής συντελεστών

Ο σαρωτής δείχνει την τάση της τελευταίας αλλαγής στην απόδοση σε έναν bookmaker.

1. Αν τα τελευταία 10 λεπτά η απόδοση στον bookmaker έχει αυξηθεί, αυτό θα επισημανθεί με ένα πράσινο προς τα πάνω βέλος.

2. Αν τα τελευταία 10 λεπτά η απόδοση στον bookmaker έχει μειωθεί, αυτό θα επισημανθεί με ένα κόκκινο προς τα κάτω βέλος.

3. Τα γκρίζα βέλη «πάνω» και «κάτω» επισημαίνουν αυξήσεις ή μειώσεις στην απόδοση που πραγματοποιήθηκαν πριν από περισσότερο από 10 λεπτά.