Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλα τα εγχειρίδια

Ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα arbs σας σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:

Ποσοστό – ταξινόμηση σύμφωνα με το ποσοστό, από το υψηλότερο ποσοστό στο χαμηλότερο.

Ηλικία – ταξινόμηση σύμφωνα με την ημερομηνία εμφάνισης, από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα.

Ώρα έναρξης – ταξινόμηση σύμφωνα με την ώρα έναρξης.

Middles – θα σας εμφανίζονται τα middles.

ROI – ταξινόμηση σύμφωνα με την “απόδοση επένδυσης”.

 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο “Ταξινόμηση arbs: πώς λειτουργεί”.