Φόρουμ

Τέλος, ίσως θελήσετε να συμμετάσχετε με άλλους φίλους στα φόρουμ της κοινότητας.

Καμία επιστολή επιβεβαίωσης. Τι πρέπει να κάνω;

Ίσως, το email ενεργοποίησης κατέληξε στα ανεπιθύμητα. Ελέγξτε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αν δεν υπάρχει μήνυμα, ενημερώστε μας σχετικά με το email που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή και θα ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας με μη αυτόματο τρόπο.

Επιστροφή στη λίστα ερωτήσεων